Coñecemento 5º

Para acceder á información complementaria ao libro de Coñecemento do Medio debes premer aquí e despois na actividade que queiras ver.


Lembra que cada número se corresponde ao tema do libro. Por exemplo, a actividade 2a é a primeira actividade do tema 2.

A MATERIA

Mira o vídeo sobre a densidade.

 Dalle ao play para activar as animacións sobre separación de materiais.

A decantación.

 

Aprende e xoga separando substancias.

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_cas_ud6_separacion_mezclas/frame_prim.swfXoga para repasar.


Xoga e repasa a materiaPRACTICA XEOGRAFÍA
Con estes mapas podedes facer prácticas sobre o relevo, as comunidades...

PREHISTORIA
Coñece as nosas orixes através destes vídeos.

A COVA DE ALTAMIRA

A ARQUITECTURA NA PREHISTORIA A PREHISTORIA

 Non te perdas este vídeo publicado por Arte Historia

IDADE DOS METAIS
Podedes ver este vídeo de Sara Donoso.

POBOS PRE-ROMANOS
CELTAS E IBEROS

OS CASTROSCASTRO DE SANTA TEGRA

O CASTRO DE SANTA TEGRA
Comezade no mín. 5:40
 
A CONQUISTA DE NUMANCIA

ROMA
O SÉCULO DE PERÍCLES

A PAX ROMANA

A CIDADE ROMANA

A CASA ROMANA

OS BAÑOS PÚBLICOS

O COLISEO ROMANO

O EXÉRCITO ROMANO

A HISPANIA ROMANA
A IDADE MEDIA
OS VISIGODOS
ÉRASE UNHA VEZ O HOME: OS CONSTRUCTORES DE CATEDRAISÉRASE UNHA VEZ O HOME: RESUMO
 

A GRANXA MEDIEVAL
 

A CIDADE MEDIEVAL

 

O MOSTERIRO MEDIEVALA VIDA NOS MOSTEIROS

 

CIDADES, MERCADERES E ARTESANOS

O CAMIÑO DE SANTIAGO


A VIDA COTIÁ NO CAMIÑO DE SANTIAGO

Ningún comentario:

Publicar un comentario

A túa opinión é importante.